Finansiell information

Filter

Folksam behåller återbäringsräntan på tre procent

Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält

Folksamgruppen delår Q1 2022: Stabil utveckling i en orolig omvärld

Folksam Livs årsstämma godkänner beståndsöverlåtelse