Finansiell information

Filter

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Folksam LO Pension 2020: Fortsatt stärkt finansiell ställning och fokus på hållbarhet

Folksamgruppen investerar 10 miljarder i fastighetskreditfond