Finansiell information

Filter

Folksam Livs årsstämma godkänner beståndsöverlåtelse

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder